Nasjonalt kompetansesenter Trening som medisin var nylig på besøk på treningsklinikken i Fillan. Inger-Lise Aamodt ved kompetansesenter er imponert over hva Hitra kommune har fått til

- Treningsklinikken viser at en liten utkantkommune kan få til et vel så bra tilbud som i større byer bare alle drar i samme retning. Dette inspirerer, sier Aamodt.

Se Trening som medisin sin video fra besøket på Hitra øverst i denne saken.