- Det jeg stusser over er hvorfor det blir så mye verre for elevene fra Frøya å flytte skolested til Hitra – enn ev. omvendt. Det fokuseres på lang skolevei. Reisetid. Den blir akkurat like lang for elevene fra Hitra som må flytte til Frøya – kanskje noe lengre for elever fra Snillfjord. Dette blir et tynt argument som ikke kan veie for eller imot for noen av skolestedene.

Det sier "videregående-mamma" Monica Holmen fra Fillan til lokalavisa. Hun har merket seg de siste dagers debatt etter at det ble kjent at Guri Kunna videregående skole vurderer å legge ned studiespesialiserings-tilbudet på et av skolestedene, enten Fillan eller Sistranda. På skolested Frøya er det startet underskriftsaksjon der lang reisevei til skolested Hitra blir brukt som et av argumentene. Det samme argumenterer Utdanningsforbundets plasstillitsvalgte på Frøya med.

- Jeg leser i avisa at det er flere som har uttalt seg angående en eventuell flytting av skolested i faget studiespesialisering. Det meste som leses er frykt for at studiespesialisering ved skolested Frøya skal legges ned. Akkurat den frykten kjenner vi på her på Hitra også. Med en som er i gang med studieløp, og en på tur inn i den videregående skolen om et par år, kjenner jeg at som mor blir jeg veldig engasjert, sier Holmen. Hun har en sønn som er i videregående skole og en annen som snart skal over fra ungdomsskolen.

- Min sønn tok sitt valg i videregående skole basert på skolested han også, og en endring ser vi ikke positivt på. Men vi må ha tillit til at lærere, administrasjon og andre som skal avgjøre dette, har våre barns beste i tankene. Det er jo allerede elever som reiser mellom skolestedene og hjemplassen i dag – dette gjelder linjer med yrkesfag. Jeg har selv vært med på å oppfordre elevene ved studiespesialisering til å svare på Frøyas utspill og underskriftskampanje. Vi skal i hvert fall ikke ha det slik at de som «roper høyest vinner kampen» , sier Holmen.