Ikke bare kan Sula få selvgående buss - øya kan også få elektrisk vei