Legger frem eget forslag til bru over Knarrlagsundet