- Får vi støtte fra næringsfondet skal vi vise dem at vi er tilliten verdig