- Sistien fører til konflikter og mye støy. Reversér hele prosjektet