Alle med sitkagran på eiendommen skal ha fått brev - satser på hogst i løpet av vinteren