- Da datt jeg sammen på grusen. Det var da jeg skjønte fullt ut at mine verste tanker var sanne