Fosen Namsos sjø leverte klage på Atbs valg av Boreal som framtidig driver av båt- og ferjesambandene i Sør-Trøndelag.

Les også: Boreal får all båttrafikk

og: Fosen har levert klage

Atb har behandlet klagen, og avvist den. Men dette slår ikke Fosen Namsos sjø seg til ro med, og de har valgt å opprettholde klagen. Nå har Atb fått en såkalt midlertidig forføyelse til å skrive under kontrakt med Boreal.

- Det betyr et midlertidig forbud mot å skrive under kontrakten, og at vi må gi en muntlig forklaring i Trondheim tingrett, forteller saksbehandler i Atb, Kjell Utvaag.

Boreal har levert anbud hvor de lover å bygge nye hurtigbåter, men ferjesambandet i øyrekka har de planlagt å drive med en eldre ferje. Dette har skapt stor skepsis i øyrekka, der folk frykter at det vil bli satt inn ei ferje som ikke er bedre eller har større kapasitet enn dagens. Men hvilken ferje Boreal har tenkt å sette inn, og nøyaktig hvilken kapasitet den har, vil ikke bli offentlig på en god stund.

Det er ennå ikke satt noen dato for tingretten. Så det blir neppe skrevet noen kontrakt på denne siden av nyttår, uansett utfall av klagen.

Først når kontrakt med anbyder er skrevet, vil anbudsdetaljene bli offentlig.