Sauebonde Raymond Sandvik har 148 villsau gåendepå utmarksbeite nord for Ervikvatnet. I enden av vatnet er det inngjerdetbeite, der saftig gress har begynt å spire i vårsola. Dit hadde sauene lyst tilå komme seg bort til for å få seg en godbit.

- Alle var døde

- Sauene går vanligvis ikke ut på isen. Men da defor en måned siden begynte å gå på isen for å komme seg inn på beitet, så sattejeg opp et gjerde langs iskanten for at sauene ikke skulle komme seg inn påbeitet, og for å hindre at de skulle gå ut på isen. Men sauene gikk bare lengerog lenger ut på isen, og da sola begynte å gjøre isen svak forrige helg sluttetjeg med det. Men da jeg kom i går hadde 19 sauer gått gjennom isen, fortellerSandvik.

Han prøvde forgjeves å redde sauene fra å drukne.

- Jeg så et hull i isen og så buken på noen sauersom fløt i vannet. Da kjørte jeg rett hjem og hentet vaderne mine. Jeg måttevade ut til jeg hadde vann under armene, og fikk dratt sauene i land. Men allevar døde, sier Sandvik.

- Prøvde å skjære ut lammene

Alle sauene var drektige, og Sandvik øynet et håpom å redde lammene.

- Det er nære lammetid, så jeg prøvde å skjære utlammene for å se om de levde. Lammene var ennå varme, men når hjertet til morastopper, så stopper hjertet til lammene fort. Så jeg mistet egentlig minst 40sauer. Det var veldig trist, sier Sandvik, og holder opp et fullt utviklet lamsom dessverre hadde dødd sammen med moren.

Han har vært i kontakt med mattilsynet, ogveterinær var fredag på stedet for å undersøke sauene. Nå håper han at sauenekan erstattes.

- Det er et ganske stort tap å miste så mangesauer. Jeg har ingen forsikring, men jeg håper å få erstatning gjennom enordning for tap av sauer på utmark, sier Sandvik.