Europris og Coop kan bli samlokalisert på Hammarvika