Husbanken varslet i dag Frøya kommune om at kommunen får det pengebeløpet man har søkt om til den store helseutbygginga på Sistranda. Frøya kommune får et tilskudd på inntil 127.610.000 kroner til bygging av 48 omsorgsboliger, 28 sykehjemsplasser og dagaktivitetssenter.

- Tilskuddet er som omsøkt. Vi ferer med kake på herredshuset i morgen fredag, forteller fungerende rådmann Beathe Sandvik Meland til lokalavisa.

Lokalavisa Hitra-Frøya fortalte i vinter om den nye usikkerheten rundt finansiering av Frøyas store helseutbygging. Totalt er utbygginga beregnet å koste 375,6 millioner kroner. Av dette er det beregnet at staten - gjennom Husbanken - skal refundere et stort beløp. Men i desember fikk kommunen beskjed fra Husbanken om at deres søknad ikke ville bli prioritert i den kommende tildelingsrunden. Dette ble begrunnet med at Frøyas planlagte utbygging ikke gir netto tilvekst av plasser, siden en stor del av de nye omsorgsboligene skal erstatte plassene ved dagens sykehjem på Hammarvika.

Dette kom overraskende både på administrasjonsledelsen og politikerne. Økonomisjef Thomas Sandvik fortalte i vinter at man i løpet av fjoråret hadde hatt to møter med Husbanken. I det første møtet ble det informert om at hvis Frøya kommune leverte sin søknad innen året, så ville de få tilsagn på pengene innen planlagt oppstart av utbyggingen høsten 2018.

- Vi ble nærmest lovet pengene over bordet, for å si det litt flåsete, sa Thomas Sandvik til kommunestyret.

Kommunestyret vedtok å stoppe prosessen med utbygginga inntil man har fått nye avklaringer fra Husbanken. I dag kom altså gladmeldinga om at tilskuddet likevel kommer på plass.