Frøya kommune mener avgjørelsen er gjort på feil grunnlag