For en uke siden skrev lokalavisa Hitra-Frøya om de trafikale forholdene gjennom Knarrlagsundet på Hitra.

Fabrikksjefen ved Marine Harvest Norway på Ulvan, Olaf Reppe og HMS-koordinator Lars Eirik Hestnes delte begge sin bekymring for økt trailertrafikk til fabrikken og mangelen på adskilt gang- og sykkelfelt gjennom bygda.

Kjenner til behovet

- Vi kjenner til behovet og er enige i vurderingene om behov for gang- og sykkevei gjennom Knarrlagsundet, sier Karin B. Bjørkhaug, leder i samferdselskomiteen i Sør Trøndelag.

Fylkeskommunen har fått en rapport fra Vegvesenet hvor det er gjort vurderinger av mulige tiltak rundt opprustningen av Knarrlagsund bru.

- I den forbindelse ble også gang- og sykkelvei gjennom Knarrlagsundet drøftet, forteller Bjørkhaug.

- Dessverre har vi ikke en handlingsramme eller økonomiske midler til å realisere dette prosjektet. Det er selvfølgelig beklagelig, men det er mange utfordringer rundt trafikksikkerheten i fylket, og vi får ikke dekt de alle med de midlene vi har til rådighet.

Kommunen ber om redegjørelse og befaring

- Utbygging av gang- og sykkelvei er prioritert i Hitra kommune, derfor har vi ferdigregulert inn traseer for gang- og sykkelveier i Knarrlagsundet, Barman, Lervågen Fillan og Hestvika Sandstad, selv om dette ikke dreier seg om kommunal vei. Det fortalte teknisk sjef Dag Robert Bjørshol avisa i forrige uke.

Rådmann Laila Eide Hjertø har bedt om et møte med fylkeskommunen og en redegjørelse for hva som blir gjort i Knarrlagsundet og en dialog om mulighetene til forbedring. Kommunen skriver også at de ønsker en befaring med fylkeskommunen og ber om snarlig tilbakemelding.

- Vi er alltid positive til et møte og det er nyttig for oss i Samferdselskomiteen å komme på befaring. Vi lærer alltid noe om de faktiske forholdene og blir bedre kjent med plassen det er snakk om, sier Bjørkhaug.

Handlingsrammene skal revideres på nytt i oktober. Bjørkhaug anbefaler Hitra kommune om å melde inn sin sak til fylkeskommunen så får de får den med i utfordringsbasen sin.

Knarrlagsund bru

Statens vegvesen har tidligere kommer fram til at det er behov for en ny bru i Knarrlagsundet. En ny bru kommer til å koste om lag 70 millioner kroner.

- I rapporten fra Vegvesenet blir bruas plassering drøftet og om bruen bør flyttes slik trafikken går rett mot Ulvan og ikke gjennom sentrum, som igjen ville tatt vekk behovet for gang- og sykkevei, sier Bjørkhaug, men byggingen av ny bru har dessverre ikke fylkeskommunen midler til.

- Saken skal behandles den 4.juni, men det sannsynlige resultatet er at vi må gå inn for en forbedring av eksisterende bru, sier lederen i samferdselskomiteen.