Elever synes det er bra at skolen tar koronaviruset på alvor