- "Frovær" har ikke samme evnen som "Frøyfart", medga adm. direktør i Fosennamsos Sjø, Grete Tennås, overfor lokalavisa Hitra-Frøya mandag denne uka. Tirsdag hadde rederiet møte med trafikkselskapet Atb, og nå sier plan- og driftssjef Harald Storrønning at det må skje en endring.

- Vi går nå og venter på tilbakemeldingen fra Fosennamsos Sjø etter at verkstedet har sett på hvordan båten kan utbedres. Den er nødt til å bli mer robust slik at den tåler det farvannet den går i, sier Storrønning til froya.no, og legger til at Atb har gitt Fosennamsos Sjø frist fram til fredag denne uka med å fortelle hva som vil skje videre.

Denne høsten har det allerede vært en rekke innstilte avganger med "Frovær", og det er er hevdet fra passasjerhold at rutebåten legges til kai oftere nå enn før. Grete Tennås sier at rederiet har senket terskelen for innstillinger:

- Rederiet setter sikkerhet høyt og terskelen for å innstille er på generelt nivå senket for å ha høy fokus på sikkerhet, det gjelder alle våre fartøy, sier hun.

Harald Storrønning og Grethe Opsal i Atb.

- Ikke tilfredsstillende

Storrønning kaller situasjonen "ikke tilfredsstillende".

- Vi har hatt flere møter angående MS Frovær, og har hatt en god dialog hele veien. Nå har båten gått siden januar 2014, og vi har lenge ment at det har vært flere kanselleringer av den ruten enn det som vi kunne ønsket oss. Men det er en garantitid, og en tid hvor selskapet har retteplikt, og vi har hatt en plikt til å la dem få rette på ting. Men nå har vi passert den tiden. Det har ikke vært tilfredsstillende sett fra vårt eller kundens ståsted. Det er vi alle enige om, sier Storrønning til froya.no.

- Kan ikke sammenligne de to båtene

Administrerende direktør i Fosennamsos Sjø, Grete Tennås, bekrefter overfor lokalavisa Hitra-Frøya at man ennå har tekniske utfordringer fra da båten ble overtatt, og som verftet jobber med å løse. Men når det gjelder de værmessige innstillingene, påpeker hun at "Frovær" er en annen type båt enn forgjengeren. Mens "Frøyfart" var en ren passasjerbåt, er "Frovær" en kombibåt som er konstruert for også å frakte biler.

- Hvilke av de værmessige innstillingene som ville blitt gjennomført med MS "Frøyfart" ser vi ikke noen grunn til å spekulere i. MS "Frovær" er et annet fartøy og skal dekke et annet behov som kombikatamaran enn MS Frøyfart. Generelt betraktet har MS Frovær ikke evnen til å gå i like tøft vær som Frøyfart da den har andre egenskaper, sier Grete Tennås til Hitra-Frøya, som viser til at det akkurat nå er mange innstilte båter og ferger opp etter kysten.

Også Storrønning sier man ikke kan sammenligne de to båtene.

- MS "Frovær" er en kominasjonsbåt, og har helt andre egenskaper enn MS "Frøyfart". Det må man bare akseptere. Det er mange dager i året der en kombinasjonsbåt er mye mer hensiktsmessig, og den gir både et raskere og mer fleksibelt rutetilbud. Det er vekst i trafikken til Frovær, og vi ønsker å ha en kombinasjonsbåt der, sier Storrønning til froya.no.