På årsmøte i Sandstad skytterlag ble veteranen Helge Sandstad (95) tildelt æresmedlemskap i laget.

Det var et samstemt årsmøte i Sandstad skytterlag som utnevnte Helge Sandstad til æresmedlem. Helge som nylig fylte 95 år, har vært en trofast klippe i lagsarbeidet. Han har vært med i skytterlaget siden krigens dager og det betyr over 70 års medlemskap. Han har vært aktiv skytter i lavere klasser, men først og fremst ivrig jaktskytter og vært med og arrangert utallige jaktoppskytinger.

Helge har stilt opp og alltid tatt sin del av arbeidet i laget, og når skytterlaget skulle realisere planene om nytt skytterhus og skytebane ved Olsvika, så stilte Helge opp. Om alderen gjorde at han ikke var like arbeidsfør, stilte han opp med sponsorbidrag og midler til utbygginga.

Nylig banket to styremedlemmer i skytterlaget på døra heime hos Helge i Kvennavika med diplom og æresmedalje. Han fikk behørig skryt og takk for innsatsen, og veteranen selv ble både rørt og takknemlig.