- Hvorfor så vanskelig til en samfunnsinstitusjon, når over 50 slike svært verdifulle konsesjoner er gitt til private?