Nordenfjeldske Kontroll AS, som har skjenkekontrollene for Frøya kommune, har flere anmerkninger til gjennomføringen av fredagens teltfest under Utihavet-festivalen på Mausund.

Det var personer åpenbart påvirket av alkohol i lokalet, som ikke ble bortvist før videre servering.

Kontrolløren var til stede i en og en halv time. Det påpekes at vakter viste ut personer som ikke burde være i skjenkeområdet, men at de ikke kunne oppdage alle i mengden av folk. Det var 15-årsgrense, der fargede armbånd skulle vise om deltakerne var over eller under 18 år. Det påpekes også at det var relativt mørkt inne i teltet.

"For kontrolløren var det umulig å se hvem av gjestene som hadde hvilke band".

"En god del gjester valgte å kjøpe bærepakker med 5 halvlitere øl på en og samme gang, noen gjester fikk til og med kjøpe 10 halvlitere øl samtidig, uten at betjeningen hadde kontroll over hvor disse halvliterene havnet. Denne løsningen, med tanke på barn til stede, er i strid med lovverket, og ble også poengtert i fjor," står det i rapporten.

En person som ble vist ut av lokalet, ble observert å gå inn igjen tre minutter etterpå.

Videre står det i rapporten at en god del mindreårige ble observert utenfor skjenkeområdet i det de drakk alkohol.

Ut over dette står det at arrangementet gikk greit for seg, og det var ikke observert slåssing eller tumulter av noe slag mens kontrolløren var til stede.

Kjenner seg ikke igjen

Joar Johansen fra Utihavet forteller at verken arrangørene, de innleide vaktene eller de frivillige han har snakket med, kjenner seg igjen i mange av beskrivelsene fra skjenkekontrollen. Rapporten arrangørene ble forevist, og signerte på, hadde ikke alle disse anmerkningene, og konkluderte med at arrangementet gikk greit. Det er i en tilleggsrapport at de fleste beskrivelsene kommer fram.

- Vi skal ikke spekulere i hva som ligger bak framgangsmåten til skjenkekontrollen, men vi synes ikke det som har skjedd, inngir tillit. Flere av de ting som problematiseres er i samsvar med hva som er alminnelig praksis på andre tilsvarende arrangementer som er åpne for mindreårige, og som heller ikke innebærer brudd på alkoholloven på noen som helst måte – og andre ting, som at det ble drukket alkohol av mindreårige utenfor festivalens område, er det problematisk for oss å forholde seg til. De innleide, profesjonelle vaktene sørget for at ingen – uansett alder – fikk ta med alkohol inn og ut av skjenkeområdet. Mindreårige som man hadde mistanke om at var beruset, ble stanset ved inngangen – også det av de innleide vaktene, som hadde ansvar for all ferdsel inn og ut av området, sier Joar Johansen.

Han viser til at en av punktene som blir påpekt, at det var kaotisk ved baren, ble rettet opp før arrangementet lørdag (kvelden etterpå):

- Dette ble gjort dels ved at det ble etablert en bar til – utendørs – og dels ved at inngangen til teltet ble flyttet, slik at det ble mindre ferdsel og trengsel i det samme området. Dette ble gjort etter våre egne erfaringer, og hadde ingen ting med anførselen - som vi altså var ukjent med - fra skjenkekontrollens side, sier Joar Johansen.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no