Ildsjelen Grete ble hedret ved Det kongelige slott