Når denne gjengen drar til sjøs, er det stillegående og på to nattladede batterier