– Det er når man får slike fangster at det er gøy å være på havet