- Andre folk i selskapet fatter ikke hva som skjer på Hitra og Frøya