Det manglet ikke på kritiske røster da Frøya kommune i 2005 valgte å selge sine A-aksjer i Trønderenergi, og plassere i overkant av 90 millioner kroner i finansmarkedet.

Etter noen gode førsteår kom finanskrisa i 2008. Kommunen måtte ta et tap på 16 millioner kroner dette ene året, og man kom nesten «tilbake til start» med en portefølgen på 96 millioner kroner. Da diskuterte politikerne om de skulle trekke pengene ut av markedet, og investere dem på annet vis. Men man valgte å følge rådene fra Grieg Investor, som har forvaltet verdiene siden 2005.

I dag var Steinar Lille fra Grieg Investor tilbake i Frøya formannskap og ga statusrapport. Han viste grafene for hvordan kommunene finansportefølge har økt. På de ni årene man har vært i markedet, har verdiene økt til 153,5 millioner kroner. Tar man utgangpunkt i status etter finanskrisen, har verdiene økt med 57,5 millioner på kun 5,5 år.

- En fornuftig avgjørelse

Så langt i år (per utgangen av august) har man 7,5 millioner kroner i avkastning.

Steinar Lille mener talllene forteller at kommunen gjorde et smart valg da de solgte sine kraftaksjer og valgte denne typen kapitalforvatning i 2005.

- Selv om man oppfattet kraftselskapene som noe nært, og som man har eierforhold til, så er det en annen situasjon for de selskapene i dag. Kraftselskapene ser ut til å snuble i de beina de har: de snubler i fiber og de snubler i vind. Jeg tror det var en fornuftig avgjørelse dere gjorde den gangen, sa Lille.

- Har ikke gått i terrafella

I løpet av de ni årene kommunen har plassert verdier i kapitalmarkedet, har man i snitt hatt 5,9 prosent avkastning per år.  Den gjennomsnittlige avkastningen om man hadde plassert pengene i banken den samme perioden, er i følge Lilles framstilling på 3,1 prosent.

Med henvisning til terraskandalen, hvor blant annet fire nordnorske kommuner i 2007 tapte enorme verdier etter å ha fulgt råd fra meglere i Terra securities, mente Lille at Frøya kommune er det beste eksemplet på kommuner som har valgt en trygg og god forvaltning.

- Dere er kanskje det beste eksemplet vi har på at er mulig for en liten kommune å få til dette, uten å gå i «terrafella», sa Steinar Lille til formannskapet i Frøya.

Frøya kommune har per i dag plassert 25 prosent av verdiene i aksjer, mens resten er i mindre risikobelastede verdipapirer. Kommunen skal i løpet av det kommende året revidere sitt finansreglement, hvor de skal ta stilling til om de skal ta mindre eller mer risiko enn de gjør i dag.