- Vi har en avtale fra åtte år siden som er god, veldig god. Vi kan risikere å miste den, selv om det blir utbygging. De kommunen det nå skal bygges vindmøller i, får ikke så gode avtaler, sa Frode Reppe (Ap).

- Vi kan ikke være så useriøse at vi bare hopper av avtaler som gir oss store inntekter både umiddelbart og framover i tid, sa Olaf Reppe (Frp).

- For meg handler det om å respektere den folkeavstemminga vi har hatt, sa Martin Nilsen (H).

Disse representerer flertallet som i dag avviste ny folkeavstemming om vindkraft på Frøya.

Mindretallet mente kan måtte ta inn over seg det som har skjedd i mellomtida, nye opplysninger om manglende miljøgevinst av vindkraft og til det store engasjementet som munnet ut i underskriftslista for ny folkeavstemming.

- Det er greit at Nilsen vil respektere folkeavstemminga som ble holdt for snart 8 år siden. Men jeg synes vi skal respektere de nesten 1000 som vil ha ny folkeavstemming, sa Turid Berget (SV)

Hun fremmet forslag om å holde ny folkeavtsemming, men dette fikk kun fem stemmer.