Frøya kommune har vedtatt reguleringsplanen for nytt boligområde inkludert naustområde og småbåthavn på Dyrøya. Men fylkesmannen hadde invendinger til naust og småbåt-området i høringsrunden, noe som gjorde at administrasjonen la fram en plan for politikerne der antall nausttomter var redusert fra 20 til ti. Men politikerne ønsket å stå ved de opprinnelige planene. De mente det er riktig å etablere et småbåtmiljø nettopp  i det området planen omfatter, blant annet for å få småbåtene ut fra fiskerihavna i Sætervågen.

Så kommunestyret vedtok dermed en plan der det tas høyde for tyve nye naust ved Strømsholmen. Dette betød at planen etter stadfesting måtte en ny runde til blant andre fylkesmannen, som kunne ha satt foten ned og underkjent planen.

Men nå har Frøya kommune fått beskjed om at fylkesmannen ikke bare aksepterer Frøya kommunes stadfestede plan, men også ser fornuften i å samle hele 20 nausttomter i det aktuelle området.

«Fylkesmannen vurderer at en utvidelse av naustområdet vil bidra til å redusere behovet for enkeltstående naust i tilknytning til hver enkelt hytte i området. Det er derfor positivt at naustene samlokaliseres og etableres i tilknytning til småbåthavna»