Sør-Trøndelag fylkesting har i dag behandlet budsjettoverskridelsene i Atb. I fjor brukte Atb 125 millioner kroner mer enn fylkestinget hadde bevilget.

At el-biler ikke lenger skal få kjøre gratis med ferjene, er saken som har fått mest oppmerksomhet i forkant av dagens møte. Men kravene som fylkestinget nå setter til Atb, får også følger for det generelle kollektivtilbudet i distriktet. Og selv om det så langt ikke er sagt konkret hva som skal kuttes, virker det åpenbart at også tilbudet i øyregionen vil bli råket.

I følge adressa.no mener fylkespolitikerne at bussrutene må justeres i forhold til hvor mye penger AtB har til disposisjon.

Atb har selv foreslått at  rutene i Trondheim skal kuttes med 11 millioner, rutetiltakene i regionen skal kuttes med 19 millioner og rutetiltak på hurtigbåtene skal kuttes med fire millioner kroner i 2014. Hvilke ruter som rammes av disse kuttene er det nå AtB som skal komme frem til for å unngå nye budsjettoverskridelser.