Departementet gir Nei til vindkraft-advokaten rett

foto