Alle kom seg trygt ut da det brøt ut brann i bolig