- Vi bryr oss om miljøet og er veldig flinke til å plukke søppel

foto