Ba om et større beløp, får 60.000 kr etter tomtekjøp

foto