Inge Eidsvågs nyeste bok "Underveis - Vandringer i et landskap mellom tro og tvil" er innkjøpt av Kulturrådet. Det er forlaget Cappelen Damm AS som opplyser dette.

- Dette er et trangt nåløye å komme gjennom og er nok et bevis på bokens kvalitet, mener Inger Skarre i Cappelen Damm AS

I boka reflekterer Eidsvåg, med oppvekst-bakgrunn fra Eidsvågen ved Fillan, over hva religion betyr for mennesker i sekulariseringens tidsalder. Er det noe igjen av barnetroen? Og hva tror han egentlig på selv?

- Hvis noen for 60 år siden hadde spurt ham om hans tro, ville svaret ha vært enkelt. Han trodde at Gud var i himmelen og at han var godt og allmektig. Helvete var for de slemme. Når han blir spurt om sin tro i dag, blir blikke flakkende og stemmen usikker. "Underveis" er en bok om en livssynsreise som har vart i mer enn seksti år, skriver forlaget i presentasjonen av boka, som ble utgitt tidligere i år med støtte fra Det faglitterære fond.

Kulturrådets innkjøpsordning

Formålet med Kulturrådets innkjøpsordninger er å styrke norsk språk og litteratur. Gjennom ordningene har forfatterinntektene blitt styrket og ny norsk skjønnlitteratur er blitt gjort tilgjengelig for alle gjennom lokale bibliotek. I tillegg har innkjøpsordningene sørget for at utgiverne har kunnet satse på oppbyggingen av nye, norske forfatterskap og utgivelse av en mangfoldig litteratur på et relativt lite språk som norsk.

Innkjøpsordningene for skjønnlitteratur er 50 år i 2015 og for første gang siden de ble opprettet kommer nå en full revidering av innkjøpsordningene.

- Det norske bokmarkedet har gjennomgått store endringer siden 1965. Det er færre bibliotekavdelinger og e-bøker har kommet på markedet. Økt kommersialisering av bokbransjen har også ført til økt oppmerksomhet rundt få titler og forfattere. Dette er noe av det utvalget har tatt hensyn til i utarbeidelsen av nye retningslinjer, skriver Kulturrådet.

- Vi håper at de endringene som gjennomføres nå, vil gjøre at innkjøpsordningene også i framtida kan fungere som et av de viktigste litteraturpolitiske virkemidlene vi har i Norge. Målet er at det norske samfunnet skal ha en fortsatt mangfoldig og sterk skjønnlitteratur både for voksne, unge og barn, sier Anne Oterholm, leder for Faglig utvalg for litteratur og kulturrådsmedlem, til kulturradet.no.

Kvalitetskravene skjerpes

Her er de viktigste endringene i de nye forslagene:

* E-bøker inkluderes permanent i innkjøpsordningen.

* Forfatternes andel av kulturfondsutbetalingen vil i de fleste tilfeller også økes på bekostning av utgivernes.

* Antallet innkjøpte eksemplarer av voksentitler reduseres fra 1000 til 703 papirbøker og 70 e-bøker. For barne- og ungdomslitteraturen blir innkjøpet som i dag, 1550 eks (1480 p-bøker og 70 e-bøker).

* Kvalitetskravene tydeliggjøres og skjerpes, og det presiseres at den håndverksmessige og kunstneriske kvaliteten i et verk skal diskuteres før ethvert innkjøp.