Hitra kommune la i januar ut rundt drøyt 30 mål næringstomt for salg på Hitra industripark Øst (Kalvøya) ved Jøstenøya på Sandstad. Tomtene selges ferdig opparbeidet med infrastruktur, og skal være ferdig innen 1.november.

Prosjektet var oppe til behandling i siste formannskapsmøte. Etter en orientering av kommunalsjef Dag Robert Bjørshol, vedtok formannskapet at Hitra kommunes tiltak med opparbeidelse av adkomstveg og industriareal som omfattes av Hitra industripark Øst, gjennomføres som planlagt.

Totalkostnadene for prosjektet er vel 16 millioner kroner. Dette finansierer kommunen ved å bruke 7,5 millioner av ubundne investeringsfond, mens resten lånefinansieres.

Det er tidligere opplyst at kommunen regner med å få tilbake rundt 22.8 millioner kroner etter at tomtene er solgt, medregnet utleie av areal til Fosen Vind for mellomlagring av vindmøller til utbyggingen av Hitra 2.