Fylkesrådmannen sier det ikke er avsatt penger til å bedre parkeringsforholdene ved fergeleiet på Dyrøya, og viser  til at problemet i hovedsak er relatert til bare en del av sesongen. Men fylkesadministrasjonen er ikke fremmed for å foreslå endringer i sin egen praksis.

- Sør-Trøndelag fylkeskommune har ikke avsatt midler til asfaltering av kaiområdet. Begrunnelsen for dette har vært at behovet i all hovedsak er konsentrert i noen ferieperioder. Dette medfører at nytten av tiltaket blir lavere enn andre asfalteringsprosjekter med høyere ÅDT (trafikkmengde, red.anm.). Men denne praksisen kan endres. Det er et spørsmål om prioritering som for eksempel kan tas opp i forbindelse med behandlingen av den kommende veistrategien, i forbindelse med årsoppgjøret for 2017 eller i forbindelse med behandling av handlingsprogrammet for 2019.

Det skriver fylkesrådmannen på direkte spørsmål fra fylkestingsrepresentant Per Olav S. Hopsø (Ap). Hopsø viser til at fergeleiet er fylkeskommunens ansvar og har stilt spørsmål ved hva rådmannen har foretatt seg i saken. Som kjent har Frøya kommune satt igang et prosjekt der målet er å løse opp i parkeringsproblemene ved fergeleiet. I høytider er det parkeringskaos i området. Ved fjorårets Utihavet-festival på Mausund var det over 300 biler parkert her, tre ganger så mange som det egentlig er parkeringsplass til.

I fjor hadde båten og ferja i øyrekka til sammen 56.099 passasjerer, noe som ifølge rådmannen er er en nedgang på rundt 5 prosent fra året før. Likevel utgjør trafikken på sambandet nesten dobbelt så mye som hurtigbåten Namsos - Leka.

- Øyrekka er fritidsreisemål, som medfører at helgetrafikken i sommersesongen er vesentlig høyere enn hverdagstrafikken. Dette medfører store kapasitetsutfordringer spesielt i ferier og langhelger i vår- og sommersesongen. Frøya kommune har kjempet i mange år for å få utvidet parkeringskapasitet, asfaltering og lyssetting av parkeringen ved fergekaien på Dyrøy. For noen år siden ble det bevilget midler til utvidelse av parkeringsplassen på Dyrøy. Prosjektet endte med å koste langt mer enn budsjettert. I 2017 ble det funnet en løsning for å få etablert belysning, uten å ha eget budsjett for dette. Fylkesadministrasjonen er nå i dialog med kommunen vedr. praktiske ordninger for påsken 2018. Frøya kommune har nå avsatt kr. 200.000,- til planlegging av parkeringen ved fergekaien. Sør-Trøndelag fylkeskommune har ikke avsatt midler til asfaltering av kaiområdet. Begrunnelsen for dette har vært at behovet i all hovedsak er konsentrert i noen ferieperioder. Dette medfører at nytten av tiltaket blir lavere enn andre asfalteringsprosjekter med høyere ÅDT. Men denne praksisen kan endres, skriver fylkesrådmannen i sitt svar til Hopsø.