Snart er det 50 år siden Hitra idretts-lag så dagens lys. I den anledning ønsker styret å få laget en jubileumsberetning slik at man har historien samlet for ettertiden.

Egil Sveen satt i idrettslagets første styre, og husker hvordan Hitra IL ble til.

- Vi hadde i mange år Barmanfjord idrettslag. Men etter hvert ble oppslutningen dårlig, og vi slet med å finne folk til de forskjellige vervene. Derfor ble det bestemt å oppsøke idrettsmiljøene på Ansnes og Fillan for å se om vi sammen kunne få til noe. Dermed ble det enighet om å stifte Hitra IL, minnes Egil.

Dette skjedde i 1970, og Sveen mener å huske at Odd J. Karlsen var lagets første leder.

50 år er snart gått siden den gang, og når jubileumsdagen kommer, håper styret å kunne presentere en jubileumsberetning som forteller lagets historie.

- Let i skuffer og skap

Problemet er at det foreligger svært få kilder fra de første årene.

Bror Blichfeldt i idrettslaget tror neppe protokoller og andre papirer er kastet.

- Jeg har en mistanke om at det kan finnes noe fra Hitra ILs historie i mange husstander. Vi oppfordrer derfor folk flest som har hatt til-knytning til idrettslaget om å lete i skuffer og skap. Det skulle ikke for-undre meg om det her og der finnes permer, protokoller, bilder eller annet fra idrettslagets historie, mener Blichfeldt som håper folk tar seg tid til å lete.

Ikke bare ønsker idrettslaget skriftlige kilder og bilder.

- Vi tror også mange sitter med mange minner og historier fra tiden med idrettslaget. Ta kontakt, vi vil gjerne høre hva dere husker, oppfordrer Blichfeldt.

Han mener dette sannsynligvis er siste mulighet til å få samlet Hitra ILs historie mellom to permer.

- Mange er gått bort siden idretts-laget ble stiftet i 1970. Skal vi få til dette, må det skje nå mens det ennå er mulig å hente informasjon fra denne tiden. Så hjelp oss med å få til en jubileumsberetning, ber Blichfeldt.

Idrettslaget har kontakt med en forfatter som ikke er uvillig til å ta på seg jobben. Men skal han takke ja, må han få tilgang på godt kildemateriale.

Bror Blichfeldt påpeker at det er viktig å komme i gang nå.

- Vi trenger tiden fram til jubileet for å lage denne beretningen. Jeg håper derfor folk snarest tar kontakt, sier han.

Alle som tror de har noe å bidra med, enten det er papirer, bilder eller husker noe, kan kontakte Bror Blichfeldt eller lagets leder Steinar Johnsen.