Fylkesmannen vil stoppe fritidsbolig - kommunen står på sitt