Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

Indeksen er utarbeidet av Telemarksforskning, og rangerer kommunene i Norge fra beste til dårligste kommune på 10 kategorier.

Hitra og Frøya

Hitra er på bakgrunn av indeksen rangert på 141.plass i landet, mens Frøya har havnet på 309.plass.

Ser vi nærmere på underkategoriene, får Hitra og Frøya følgende plasseringer (Hitras tall først):

Kunstnere: 400 - 390, kulturarbeid 61 - 415, museum 25 - 342, konserter 76 - 79, kino 130 - 168, bibliotek 67 -179, scenekunst 254 - 254, kultur for barn 112 - 186, kulturskole 101 - 124, den kulturelle skolesekken 273 - 391, frivillighet 296 - 199, totalt 141.plass (Hitra) og 309.plass (Frøya) av landets 428 kommuner.

For å finne Snillfjord må vi helt ned til 426. plass.

Fylket

På fylkesnivå ligger Sør-Trøndelag i år som i foregående år på førsteplass. Sør-Trøndelag har toppet indeksen de fem siste årene.

Røros har vært beste kommune i kulturindeksen 4 av de siste 5 årene. I tillegg til Røros gjør også Trondheim det bra på indeksen med en 10. plass. Videre nevnes Oppdal og Selbu som har respektable 49. og 55. plasser.

Når man ser på plasseringer i enkeltkategorier, så blant annet gjør Ørland det bra på kultur for barn med en 8. plass, mens Osen er nummer 4 i landet på kategorien kulturskole.