- Hvis de ikke kommer nå, så fryser jeg i hjel

foto