Slik går det med hallutbygginga. Skal gi økte muligheter