Mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand etter båtulykken