Kom ingen vei med klagen: Mener avslaget er usaklig forskjellsbehandling

foto