Ansatte i kommunal sektor: Færre i helse og omsorg – flere i administrasjonen