- Det skal være stor takhøyde for å ta opp vanskelige tema

foto