Mange 17.mai-arrangører er flinke til å holde de tradisjonelle 17.mai-lekene i hevd, så som sekkeløp, stylter og potetløp. Så også på Stølan, hvor disse bildene er hentet fra.