– Vi har vært både en musikktjeneste og en sosialtjeneste