– Det blir ikke bare for et arrangement, men kan bli en fin trasé for gående og syklende