Mattilsynet avdeling Trondheim og omegn har sendt ut varsel om vedtak om midlertidig redusert produksjon for tre lokaliteter i Frøya som har hatt alvorlige lakselus- og fiskevelferdsproblemer.

Stort antall fisk skadet

Lokalitetene det gjelder er Fjølværet som drives av Måsøval fiskeoppdrett og lokalitetene Langskjæra og Langskjæra II som drives av Lerøy Midt. Begge har fått varsel om redusert MTB for to år og reduksjonen dekker den neste produksjonssyklus på lokalitetene.

- Bakgrunnen for varslene er omfattende angrep av lakselus som skadet et stort antall fisk i anleggene. I tillegg har det også vært svært høye lusetall på fisken i lokalitetene, forteller avdelingssjef Ivar Eiken i en pressemelding.

Alle anleggene har slaktet ut laksen i slutten av august. Men neste gang må de finne seg i å produsere bare halvparten.

Fjølværet må redusere antallet laks med 60 prosent neste gang de setter ut laks. Langskjæra og Langskjæra II må halvere produksjonen.

- Selskapene har ikke gode nok rutiner, beredskap eller internkontroll som ivareta hensynet til fiskevelferd med den produksjonen selskapa har hatt på lokalitetene. Av hensyn til fiskevelferden mener vi derfor at redusert produksjon er nødvendig i disse tilfellene, legger Eiken til.

Med redusert drift kan selskapene få på plass det som er nødvendig for at driften kan skje innenfor regelverkets rammer.

Om virkemiddelet redusert produksjon

Mattilsynet kan gi oppdrettere som har hatt langvarige eller alvorlige lakselusproblemer midlertidig redusert produksjon.

Målet med virkemiddelet er ikke å redusere produksjonen på lokaliteter, men å få aktørene til å tilpasse driften til forholdene.

Oppdrettere som får redusert produksjon kan øke den igjen når de har vist at de har kontroll og klarer å holde seg under lakselusgrensen og ivareta hensynet til fiskevelferd.