- Vi vet at for de fleste barn er det fint å få være i sitt nærmiljø

foto