Enige med grunneierne om en plassering av «Møllehytta»