Det nye firmaet får bygge stort industribygg

foto